Úvod

Genealógia

~ je pomocná veda historická zaoberajúca sa vzťahmi medzi ľudskými jedincami vyplývajúcimi z ich spoločného rodového pôvodu

~ genealógia bola už súčasťou starých civilizácii, keď sa zostavovali súpisy rodín a rodov. V stredoveku sa zaoberala kráľovskými a šľachtickými rodmi. Od polovice 16. storočia sa povinným zavedením cirkevných matrík začali viesť informácie o narodení, krste, sobáši a úmrtí každého člena spoločnosti, čo umožnilo využiť genealógiu aj u nešľachtického obyvateľstva Uhorska

~ jej výsledky štúdií sa využívajú v historiografii, práve, hospodárstve, kultúre, v biológii, genetike, antropológii, lekárstve, demografii a iných odboroch

lucia